Підвищуємо Вашу
енергоефективність

Підвищення енергетичної ефективності - завдання, головною метою якого є раціональне використання енергетичних ресурсів і зниження оплати за них. Промислові підприємства, житловий фонд, бюджетні установи беруть участь в реалізації заходів з енергозбереження.

 

Одним із головних завдань програми енергоефективності, окрім реалізації проектів з утеплення, модернізації інженерних систем, використання альтернативних джерел енергії, - також є виховання, навчання енергозберігаючої поведінки у населення, виконавчих служб, сервісних організацій, технічних служб.

 

Навчання персоналу, служб головного інженера і енергетика призначене для керівників підрозділів підприємства, інженерів і їх помічників, в інформації і побудові поведінкових навичок енергозбереження.

 

Програма навчання містить:

- Мотиваційний курс про необхідність економії енергії.

- Розділ про енергетичне обстеження і визначення потенціалу енергозбереження.

- Огляд новітніх технологій енергозбереження (індивідуально під профіль замовника).

- Підбір найбільш ефективних технологій під профіль підприємства.

- Спільна розробка рішень щодо зменшення споживання енергії.

- Розробка внутрішніх документів, які стосуються питань енергозберігаючого поведінки.

 

Також буде розглянута можливість впровадження системи енергетичного менеджменту, як методу управління енергоресурсами, а також простого шляху в забезпеченні енергоефективності підприємства. Буде проведено аналіз системи обліку енергоспоживання, що в майбутньому дозволить побудувати систему енергомоніторингу, а також знизити енергоспоживання. Основними завданнями навчання персоналу служать:

- Скорочення нераціонального використання енергії.

- Викорінити безоблікове споживання ресурсів.

- Знизити рахунки за оплату спожитого газу, тепла, електроенергії, води.

- Знизити енергоємність виробництва..

- Визначити обладнання, яке не відповідає вимогам енергоефективності.

- Підвищити ККД працюючого обладнання.

- Знизити втрати енергії в мережах тепло, електропостачання.

- Оптимізувати роботу інженерних мереж, технологічних ліній.

- Підвищити якість продукції, що виготовляється, послуг, що надаються.

- Аналізувати можливість реалізації державних механізмів у сфері енергозбереження.

 

За кінця навчання персонал освоїть програму енергозбереження для власного підприємства, з ключовими розділами про:

- Цільові показники енергозбереження.

- Очікувані результати від впровадження представлених заходів в кВт год, Гкал, м3 та інше.

- Очікувані результати в інвестиційному плані.

- Економічному ефекті (терміні окупності проекту).

 

Крім заходів з енергозбереження потрібно сформувати енергозберігаючу поведінку персоналу. Ефективна поведінка має складатися з таких заходів: часта перевірка, візуальний огляд обладнання, аналіз закупівлі обладнання та витратних матеріалів, контроль за експлуатацією, а також обслуговування приладів