Підвищуємо Вашу
енергоефективність

Визначення потенціалу будівлі для поліпшення його енергозберігаючих характеристик проводиться з метою визначення економічно обґрунтованих заходів щодо зниження рівня використання паливно-енергетичних ресурсів.


Потенціал енергозбереження це рівень максимальних втрат енергії які можна скоротити за допомогою відповідних заходів. Оцінка енергозберігаючого потенціалу обладнання відбувається за наступними критеріями:
- потенціал систем освітлення, електричних мереж
- теплові властивості об'єкта або обладнання (випромінювання, теплопровідність, поглинання)
- рівень ефективності опалювального і водогрійного обладнання
- потенціалу систем управління і автоматизації
- можливість використання поновлюваних джерел енергії
- можливість використання (вторинної енергії)

 

Після оцінки визначаються з порядком проведення заходів по зменшенню енергоспоживання. Заходи поділяються на:
- безвитратні (перенастроювання устаткування, зміна схем освітлення, підвищення якості виробництва ...)
- низьковитратні (роботи які здійснюються за власні кошти: заміна обладнання на більш ефективне, введення сучасних систем управління, підвищення рівня кваліфікації працівників ...)
- високовитратні (заходи які потребують значних інвестицій: масштабна термомодернізація будівлі, ВДЕ, системи рекуперації тепла, енергоефективна техніка, когенерація)

 

Потенціал зниження енерговитрат оцінюється в натуральних одиницях або приводиться до витрати умовного палива. При оцінці потенціалу енергозаощадження та плануванні проведення заходів потрібно розглядати всі шляхи для економії, розрахувати орієнтовну економію ресурсів за рік в грошовому і фізичному вираженні.
Найбільш пріоритетними вважаються роботи з мінімальним терміном окупності і забезпечують найбільшу енергозбереження.

 

Також при складанні плану заходів враховуються:
- вплив заходів на налагоджений виробничий процес
- доступність пропонованих видів паливно-енергетичних ресурсів
- вплив на екологічні показники будівель
- вплив на безпеку виробництва і рівень якості продукції.

 

При оцінці вкладень досить розраховувати простий термін окупності. Оцінюються як роботи проводяться окремо так і комплексний підхід. В оцінку входять всі витрати на утеплення, реконструкцію, заміну обладнання, тестування, навчання персоналу, ліцензування-сертифікація. Після цього складається загальна таблиця в якій заходи ранжуються за їх економічної доцільності. Виходячи з цієї таблиці і визначається черговість проведення робіт.

 

Якщо вас зацікавила можливість оцінки потенціалу енергозбереження вашого будинку або підприємства то пишіть по емейл: або дзвоніть нам за тел .. І ми відповімо на всі Ваші запитання.