Підвищуємо Вашу
енергоефективність

Нами проведено енергетичне обстеження (енергоаудит) - це безпосередньо збір і аналіз всієї інформації про споживання / використання енергетичних ресурсів, оцінка показників енергетичної ефективності, виявлення потенціалу економії в грошовому та відсотковому еквіваленті, і відображення фактичної ситуації в енергетичному паспорті.

 

Енергоаудит проводився щодо:

- огороджувальних конструкцій (стін, вікон, перекриття ....)

- інженерних систем;

- систем обліку енергоресурсів;

 

До основних понять, які були досліджені слід віднести:

- енергетичний ресурс - просто кажучи джерело енергії (теплова, електрична, атомна або ж інша енергія)

- енергозбереження - це реалізація всіх можливих заходів (технічних, правових, юридичних та інших) направляються на зменшення споживання енергоресурсів, без шкоди для параметрів мікроклімату будинку (внутрішня температура, вологість) і зменшення обсягів виробленої продукції для підприємств.

- енергоефективність - це не що інше як відносини корисного ефекту від витрачених на досягнення цього ефекту ресурсів.

 

До основних цілей слід віднести:

- отримання даних про енергоспоживанні, їх аналіз, складання балансів:

- якісне визначення показників енергетичної ефективності;

- кількісне визначення потенціалу економії ресурсів (газу, палива, електроенергії);

- розробка заходів з енергозбереження з економічним обґрунтуванням.