Підвищуємо Вашу
енергоефективність

Житлові і громадські будівлі, які будувалися в Україні в минулому, не відповідають сучасним вимогам для ефективного використання енергетичних ресурсів. Зокрема, споживання теплової енергії для опалювання будівель в Україні значно перевищує стандарти розвинених країн. Основними причинами такого положення є використання для спорудження будівель застарілих матеріалів і технологій. Це призводить до перевитрат палива для виробництва теплової енергії і, як наслідок, до надлишкових викидів парникових газів. За проектами будівлі збудовані до 2000 року мають клас енергоефективності F, у 2000-2006 роках - клас D, і після 2006 це клас C. Є випадки коли за рахунок індивідуальних конструктивних рішень клас енергоефективності може відрізнятись.

121

Завданням даного обстеження було провести технічний огляд теплового пункту з метою вивчення можливості автоматизації, а також внесення пропозицій щодо впровадження енергоефективних заходів.

 Після дослідження стану будинку та показників споживання ним енергоресурсів, зроблено висновки, що існуючі показники дуже відрізняються від еталонних за ДБН. Тому актуальним було запропонувати енергоефективні заходи, які не тільки зменшать споживання теплової енергії, а і покращать умови комфортного проживання.

Для даної будівлі було також запропоновано проведення комплексного енергоаудиту для виявлення слабких місць з точки зору енергозбереження та енергоефективності.