Підвищуємо Вашу
енергоефективність

За період проведення моніторингу ми аналізували:

 

-        Чи виходив рівень напруги за допустимі межі

 

-        Графіку струму відхилень не виявлено.

 

-        Графік споживання активної енергії та рівень споживання в пікові години навантаження на електричну мережу. В ході аналізу отриманих результатів було встановлено, що пікове навантаження на електричну мережу припало з 13:00 до 15:30.

 

-        Графік Вар (Вольт-Ампер реактивна характеристика), що показує величину не ефективно споживаної електроенергії, а саме тієї електроенергії яка споживається електроприладами однак не використовується для виконання корисної роботи (наприклад надмірний нагрів обмоток електричного двигуна, нагрів обмоток двигун-компресора, перемагнічування обмоток електродвигуна і подібних приладів). За результати аналізу даних встановлено, що рівень реактивної енергії незначний і не потребує встановлення додаткових пристроїв для компенсації реактивної енергії.

 

-        Графік повної споживаної потужності. Даний графік в цілому характеризує споживання електричної енергії. Для високо ефективних електричних систем та мереж показником якості є різниця споживаної електроенергії між Активною спожитою енергією та Повною спожитою енергією і чим менша різниця тим система ефективніше працює. Аналіз даних показав мінімальну різницю між Активною і Повною споживаною енергією.

 

-        Графіки коефіцієнту корисної дії та cos Phi показують та підтверджують високу ефективність використання електричної енергії. Еталонним показником ефективної роботи мережі є одиниця, чим ближче показники до 1 тим ефективніше працює обладнання і електрична мережа.

 

-        Аналіз споживання виявив, що основними споживачами електроенергії  є заправні станції (споживають близько 35% від загальної кількості електроенергії, а саме 90 кВт*год на добу), система зовнішнього та внутрішнього освітлення (22%), електричні обігрівачі (6%), та орендар (25%), інше обладнання (12%). Рекомендовано приділити увагу системам освітлення, з можливістю переходу на LED освітлення.