Повышаем Вашу
энергоэффективность

На сучасному етапі для нашої країни існує багато проблем, які потрібно вирішувати негайно. До них звичайно відносяться питання енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, так як підвищення тарифів на енергоресурси веде підвищення собівартості продукції, послуг, що надаються, витрат на оплату комунальних послуг.

 

Тому від вирішення проблем у галузі енергозбереження значною мірою, залежить все можливий рівень розвитку суспільства. Тому зараз і проводиться робота щодо зниження споживання енергії у всіх сферах – від промисловості, бюджетної сфери аж до індивідуальних будинків.

 

Одним із головних завдань залишається зменшення енергоємності нашої економіки, яка й досі є однією з найбільших в Європі. Це насамперед зв’язано з низьким рівнем економіки та неефективним споживанням природного газу, вугілля, електричної енергії.

 

Звичайно усі проблеми можна вирішити лише за чітко відпрацьованої системи і побудованої стратегії. Ця стратегія повинна бути не лише про економне споживання енергоресурсів, але й повинна розібрати усі процеси, що проходять в регіоні, від генерації, транспортування до споживання кінцевої енергії.

 

Ось яку структури ми бачимо при побудові даної стратегії

1.       Довідка про регіон/місто/селище

Ця довідка повинна передбачати не тільки енергетичну складову, але й соціально-економічні показники, історичну довідку, географічне положення та кліматичні умови;

2.       Існуючий стан по різноманітним складовим

-          Водні ресурси

-          Туристично-рекреаційні ресурси

-          Зв’язок

-          Торгівельний сектор, ресторани, сфера послуг

-          Будівельний комплекс

-          Промисловість

-          Охорона здоров’я

-          Освіта

-          Культура

3.       Енергетичний сектор регіону/міста/селище

Теплопостачання

Як відбувається забезпечення тепла об’єктів, на чиєму вони балансі кількість котлів, їх характеристики, сумарна теплопродуктивністю, підключене теплове навантаження, протяжність та стан  теплових мереж;

Газопостачання

Стан газифікації. Аналіз безперебійності  та  безаварійності  газопостачання.  Аналіз газопроводів різного тиску.

Електропостачання

Аналіз робіт по заміні мереж електропостачання, збільшення  потужності  трансформаторних підстанцій та забезпечення надійного, якісного електропостачання.

Водопостачання та водовідведення

Характеристика водопровідних, каналізаційних мереж, артезіанських свердловин; водопровідних насосних станцій; каналізаційних насосних станцій; резервуарів чистої води; комплексів очисних споруд каналізації.

Вуличне освітлення

Діагностика протяжності освітлювальної мережі, опис характеристик та загальної кількості освітлювальних точок

Житловий фонд

Врахування тенденції щодо змін загальна площа житлового фонду протягом наступних років, а отже і коригування споживання усіх видів енергоносіїв в даному сегменті.

Промисловість

Аналіз промислової бази регіону/міста/селища.

Транспорт та дорожня інфраструктура

4.   АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ СО 2 ПО МІСТУ

ЄС прийняв на себе зобов’язання зменшити викиди до 2020 року на 20% року у порівнянні з 1990 роком, тому перед нами стоїть також ця задача

5.   СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ 

За видами енергоносіїв

Для складання енергетичного балансу потрібна робота по збору статистичної інформації з різних джерел про споживання усіх видів палива

Споживання енергоносіїв за категоріями споживачів

6.   ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

7.   ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Даний розділ буде містити інвестиційні проекти, які є найбільш актуальними для впровадження та потребують найбільшої уваги.

8.   ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Можливими джерела фінансування проектів, які будуть закладені в плані дій.

9.   ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

ПДСЕР не є жорстким документом.

 

Даний документ розроблений із заходами на наступні декілька років, проте в процесі його впровадження та подальшої актуалізації передбачена можливість продовження його дії на довший термін.