Підвищуємо Вашу
енергоефективність

Велика кількість багатоквартирних будинків, а також будівель державної форми власності міста, не відповідають сучасним нормам з енергозбереження, через що якість послуг з теплопостачання знижується, а вартість зростає. Компанія «SVN Energy» прийняла участь у проекті під егідою ООН в комплексній термомодернізації двох житлових будинків ОСББ «Ніка» в м. Димитрів. Нами було проведено комплексний енергоаудит, що дав змогу зробити висновок, що існуючі показники дуже відрізняються від еталонних за ДБН. Тому було запропоновано та реалізовано низку енергоефективних заходів, які не тільки зменшать споживання теплової енергії, а і покращать умови комфортного проживання.

Окрім цього, було запропоновано впровадити систему енергетичного менеджменту, яка базується на отриманні енерготехнологічної інформації шляхом обліку, проведення типових енерготехнологічних вимірювань та перевірок, аналізі ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів, що дасть змогу забезпечити раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів. А також рекомендовано впровадження технічного моніторингу та менеджменту будівлі, що дозволяє визначати недоліки систем та забезпечити допомогу в їх діагностиці.