Підвищуємо Вашу
енергоефективність

 наші послуги

Енергетичне обстеження. Енергоаудит

На сьогоднішній момент наша країна бере курс на зниження споживання природного газу на різноманітні цілі - від опалення, виробництва електроенергії до окремих технологічних процесів. Весь цей курс можна віднести до галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, що ґрунтується на різних законах про альтернативну енергетику, енергоефективності та енергозбереження.

Загальною метою цих законів є формування:

- правових;
- економічних;
- організаційних передумов до стимулювання скорочення споживання всіх енергоресурсів.

У світовій практиці є кілька підходів, етапів до досягнення енергоефективності. Але більшість фахівців відзначають саме енергетичне обстеження, або ж енергоаудит, як першочерговий інструмент для досягнення еконономіческого ефекту від впровадження заходів з енергозбереження. За їх словами, саме енергоаудит визначає тонку грань між потенціалом енергозбереження / передінвестиційної підготовкою / реалізацією проектів.

Завдання, цілі та загальні поняття енергетичного обстеження

Енергетичне обстеження (енергоаудит) - це безпосередньо збір і аналіз всієї інформації про споживання / використання енергетичних ресурсів, оцінка показників енергетичної ефективності, виявлення потенціалу економії в грошовому та відсотковому еквіваленті, і відображення фактичної ситуації в енергетичному паспорті.

Енергоаудит підприємства, будинку, квартири, офісу і так далі можна проводити по відношенню до:

- Тільки огороджувальних конструкцій (стін, вікон, перекриття ....);
- Інженерних систем;
- Систем обліку енергоресурсів;
- По відношенню до різних виготовляються продуктам;
- Технологічних процесів;
- Юридичної особи, або ж індивідуального підприємця.

До основних понять слід віднести:

Енергетичний ресурс - просто кажучи джерело енергії (теплова, електрична, атомна або ж інша енергія).

Енергозбереження - це реалізація всіх можливих заходів (технічних, правових, юридичних та інших), що направляються на зменшення споживання енергоресурсів, без шкоди для параметрів мікроклімату будинку (внутрішня температура, вологість) і зменшення обсягів виробленої продукції для підприємств.

Енергоефективність - це не що інше, як відносини корисного ефекту від витрачених на досягнення цього ефекту ресурсів.

До основних цілей слід віднести:

- отримання даних про енергоспоживання, аналіз, складання балансів;
- якісне визначення показників енергетичної ефективності;
- кількісне визначення потенціалу економії ресурсів (газу, палива, електроенергії);
- розробка заходів з енергозбереження з економічним обґрунтуванням.

Як підсумок слід зазначити, що перед тим як починати роботу з енергоаудиту треба чітко розуміти технічне завдання: що потрібно підприємству, дому або ж квартирі?

З цього на перших контактах з аудитором слідують точно визначити як буде проводиться обстеження, з яких етапів воно складатиметься, для того, щоб отримати максимальний результат.