Підвищуємо Вашу
енергоефективність

Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів

 

Згідно встановленого стандарту ДСТУ Б А.2.2-8:2010, при проектуванні житлових і громадських будинків, вимагається від замовника виконання розділу "Енергоефективність". Він є складовою проектної документації, де відображаються та узагальнюються рішення проекту з реалізації вимог щодо енергозбереження та енергетичної ефективності будинків згідно  ДБН В.1.2-11.

Вимоги встановлюються замовником у "Завданні на проектування" згідно з додатком Д ДБНа.2.2-3. До розділу "Енергоефективність" додається енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН В.2.6-31:2016. Складання розділу відбувається на підставі вимог чинних нормативних документів, що встановлюють вимоги до показників енергоефективності будинків.

Розділ "Енергоефективність" входить до складу проекту житлових будинків згідно з ДБН В.2.2-15 та громадських будинків згідно з  ДБН В.2.2-9. У розділі прописані узагальнені рішення окремих частин проекту щодо дотримання вимог з енергоефективності, вжиття заходів ефективного використання енергії, виконання основної вимоги "економія енергії" згідно з ДБН В.1.2-11, визначення класу енергетичної ефективності будинку згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5.

 Розділ складається з:

- пояснювальної записки з результатами розрахунків теплотехнічних показників огороджу вальних конструкцій згідно з вимогами ДБН В.2.6-31:2016 (розрахунок опору теплопередачі, теплостійкості, повітропроникності, тепловологісного стану огороджувальних конструкцій та ін);

- розрахунку тепловтрат будинку на опалення згідно з ДБН В.2.6-31:2016;

- посилання на розділ проектної документації з проектування раціональної площі світлопрозорих конструкцій згідно з ДБН В.2.5-28. У разі значного перевищення нормативне необхідної площі світлових прорізів – обґрунтування доцільності;

- показники енергетичної ефективності інженерних систем та обладнання будинку згідно з вимогами СНиП 2.04.05 та інших чинних нормативних документів тощо;

- енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5;

- енергопотреби ГВП, енергоспоживання ГВП,аналіз енергоспоживання при інсоляції;

- та ін.

 Розділ (близько 60 сторінок розрахунків) складається під час розроблення проекту та прив'язується до умов конкретної будівлі  на стадії "Проект" або "Робочий проект" в залежності від категорії складності будинку згідно з ДБН А.2.2-3.

Ми допоможимо Вам  у виконанні розділу  "Енергоефективність" для проектної документації об'єкту!

Звертайтесь до нас: 

+38 063 702 49 44 та ми відповімо на всі Ваші запитання.